Denisa Baránková 1. miesto OL ženy, Iveta Kundraciková 1. miesto HL veteránky, Kristína Rostas 1. miesto HL ženy, Ondrej Franců 1. miesto muži OL,

Vladimír Hurban st. 1. miesto KL vetráni, František Kundracik 1. miesto HL veteráni, Maroš Machán 1. miesto OL kadeti,

Viktor Szabó 1. miesto OL deti do 12 rokov, Pavel Šípoš 1. miesto OL veteráni II, Vladimír Hurban ml. 2. miesto OL muži

Denisa Baránková 1. miesto OL juniorky, Maroš Machán 1. miesto OL kadeti, Dominik Poizl 1. miesto OL juniori

Lukáš Katona 2. miesto HL juniori, Nina Nemethová 3. miesto OL. kadetky

Denisa Baránková 1.miesto OL ženy, Kristína Rorstas 1.miesto HL ženy, Soňa Vidová 3. miesto KL ženy, Vladimír Hurban jun 3. miesto OL muži

K. Rostas E. Beinrohr F. Kundracik 1. miesto HL team, S. Vidová, V. Hurban P. Vida 1. miesto KL team,

D. Baránková O. Franců, V. HUrban jun 2. miesto OL team