Denisa Baránková 1. miesto OL juniorky, Ondrej Franců 1. miesto OL juniori, Viktor Szabó 1. miesto HL mladší žiaci

Viktória Čižmárová 2. miesto OL juniorky

Kristína Rostas 1. miesto HL ženy, Vladimír Hurban jun. 1. miesto OL muži, Juraj Sestrienka 1. miesto HL muži

Denisa Baránková, Ondrej Franců, Vladimír Hurban jun. 1. miesto družstvá OL

Ondrej Franců 2. miesto OL muži, Denisa Baránková 3. miesto OL ženy

 

Denisa Baránková 1. miesto OL ženy, Juraj Sestrienka 1. miesto HL muži

Vladimír Hurban jun. 2. miesto OL muži, Viktória Čižmárová 3. miesto OL. ženy, Ondrej Franců 3. miesto OL muži